En Logeaften

Orgel

Arbejdet

En Typisk logeaften i Logen Christian varer 4 timer. Vi starter normalt kl. 19.00 og i de første par timer foregår det rituelle arbejde. Dernæst spiser vi et almindeligt måltid sammen og slutter aftenen af med kaffe i en af de smukke saloner i Stamhuset. Vi er begunstiget med mange musicerende brødre og derfor er der ofte levende musik både undervejs i det rituelle arbejde samt ved måltidet bagefter. Aftenen slutter senest kl. 23.00. 

Broderskab

Vi er en stor loge og dermed er det i sagens natur ikke muligt at nå at snakke med alle under måltidet eller kaffen. Derfor vælger mange at mødes i den smukke bar lidt tid inden selve logeaftenen, og dermed få lejlighed til at styrke venskabet med de andre brødre yderligere.

Vi afholder i øvrigt både i ordenens-, logens- samt i privat regi forskellige arrangementer og kulturel og social art (fra opera koncerter over gallafest til julefrokost) så der er rig lejlighed til at mødes og dyrke broderskabet, både broder til broder men også med partnere og familie.

© Logen Christian 2019