Symboler og Mystik

Mustik og myter

Frimurerordenen har siden sin begyndelse været omgærdet af stor mystik og det har selvfølgelig været medvirkende til en del mytedannelse. I de senere år har ordenen dog valgt at være væsentlig mere åben om hvad der foregår, med nogle specifikke undtagelser.

Det er almindelig kendt at frimurere gennemfører forskellige ritualer og ceremonier, og benytter en række symboler af forskellig karakter der af mange opfattes mystiske.

Pergolaen i Stamhuset i København. ©Thomas Holm 2015, All rights reserved

Ritual

Et ritual er en helt fast sekvens af handlinger, ord og objekter der udføres i faste rammer og en bestemt rækkefølge. Ritualet sikrer en højtidelighed og engagement samt en ensartet afvikling der gennem tiden har vist at kunne påvirke den enkelte på en hensigtsmæssig måde. Så man anvender ritualer for at sikre at den nyoptagne, eller forfremmede broder får den optimale oplevelse, men også for at rodfæste nutiden i historien. Hvis du nogensinde har oplevet en dåb, et bryllup eller en begravelse i den Danske folkekirke har du en god ide om hvad et ritual er.

Sjjernen samt Vinklen og Passeren., Kendte frimurersymboler der pryder stamhuset i København.

Symboler og hemmligholdelse

Et enkelt symbol kan, ligesom billeder, sige mere end tusinde ord. Frimureriets omfattende brug af tegn og symboler er helt unik. Et maleri kan, selv efter længere tids betragtning, overraske med nye oplevelser og indtryk.
På samme måde anvender det frimureriske læresystem sine tegn, symboler og ritualer til aften efter aften at fange og fastholde brødrenes opmærksomhed. Symbolerne, man møder i logen, er forskellige fra grad til grad. Deres fællesnævner er, at de har relationer til vor dagligdag og tilværelse. 

Når vi optager en ny frimoderbroder, eller forfremmer en allerede optagen broder til en højere grad, vil en stor del af oplevelsen blive ødelagt, hvis han ved hvad der skal ske undervejs.
På mange måder er det ikke anderledes end når man ser en god film for første gang: Man kan nyde handlingen og instruktørens brug af filmiske virkemidler og blive overrasket, bevæget eller forskrækket undervejs. Det bliver en fattigere oplevelse hvis man kender handlingen på forhånd.


© Logen Christian 2019