Logen Christian

Christian - en loge i Den Danske Frimurerorden

Logen Christian er én af Den Danske Frimurerordens 89 loger. Denne Sankt Johannesloge er stiftet efter beslutning af den daværende kronprins og senere konge Frederik den VIII, og logen er opkaldt efter Kong Christian den IX. Logen har til huse i Ordenens hovedsæde; Stamhuset på Blegdamsvej i København. 

Forskellige logetyper

Der er indenfor Den Danske Frimurerorden (DDFO) 3 skifter, og 10 Grader:

  1. Skt. Johannes Loger som indeholder I-III grad
  2. Skt. Andreas Loger som indeholder IV-VI grad
  3. Kapitlet som indeholder VII-X grad

Logen Christian er en Skt. Johannes Loge, og denne stamloge vedbliver man at være medlem af, også når man opnår grader højere end III grad. Herefter bliver man i tilgift medlem af en Skt. Andreas Loge og hvis man fortsætter til VII grad, bliver man tillige medlem af Kapitlet.

Som optagen frimurerbroder har man mulighed for at besøge andre frimurerloger under Den Danske Frimurerorden, og efter III grad har man envidere lov til at besøge loger i Udlandet.

Logen Christian har ca. 300 medlemmer, og vi mødes hver tirsdag i perioden September - April. Der er møderet men ikke mødepligt.

Logens devise er: Beskeden, flittig og redelig.  

© Logen Christian 2019