Logen Christian

IMG_096610_FARVE

Logen Christian blev indviet d. 17. april 1874 og er en af Den Danske Frimurerordens ældste og største loger hjemmehørende i Stamhuset København. Vi er i dag ca. 300 medlemmer i logen.

I over 140 år har skiftende Ordførende Mestre ledet logen sammen med sine embedsmænd. Vi er en meget velfungerende loge og kendt for vort sammenhold og ånd. 

Men den bedste præsentation af vor loge gøres nu af brødrene selv. Det er jo dem der oplever og søger den ånd og det fællesskab der hersker hos os. Derfor kan du på nogle af de følgende sider læse nogle af brødrenes udtalelser omkring logen Christian og det broderskab de oplever. 

Med venlig hilsen

Karsten K. Engelberg, Ordførende mester.


© Logen Christian 2023